Tổng thu Ngân sách Nhà nước Quý I năm 2022 đạt 32,6% dự toán

0
46

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2022 ĐẠT 32,6% DỰ TOÁN

Theo Bộ Tài chính, tính đến hết quý I, tổng thu ngân sách nhà nước Quý I/2022 ước đạt 460.600 tỷ đồng, chi ngân sách nhà nước đạt 351.300 tỷ đồng. Cân đối ngân sách nhà nước thặng dư 109.300 tỷ đồng. 

Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2022 

Tổng thu Ngân sách Nhà nước là 1.411.700  tỷ đồng (trong đó, thu nội địa là 1.176.700 tỷ đồng, thu từ dầu thô là 28.200 tỷ đồng, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu là 199.000 tỷ đồng, thu viện trợ 7.800 tỷ đồng). Tổng chi Ngân sách Nhà nước là 1.784.600 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển 526.106 tỷ đồng, chi thường xuyên 1.111.194 tỷ đồng và các khoản chi khác.

Tổng thu Ngân sách Nhà nước Quý I năm 2022:

Tổng thu Ngân sách Nhà nước đạt 460,6 nghìn tỷ đồng, đạt 32,6% dự toán, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó: thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu là 70,6 nghìn tỷ đồng, đạt 35,5% dự toán, tăng 23,3%; thu Ngân sách Trung ương đạt 34,15% dự toán; thu Ngân sách địa phương đạt 34,58% dự toán; thu từ dầu thô 14,7 nghìn tỷ đồng, đạt 52,3% dự toán, tăng 67,6%; thu nội địa 375,2 nghìn tỷ đồng, đạt 31,9% dự toán, tăng 4%. 

Thu Ngân sách Nhà nước Quý I năm 2022

Một số khoản thu tăng so với cùng kỳ năm 2021

Bộ Tài chính cũng cho biết có 9/12 khoản thu nội địa đạt trên 25% dự toán, phản ánh hiệu quả của công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh, thúc đẩy phục hồi kinh tế đã phát huy tác dụng, hoạt động sản xuất-kinh doanh của doanh nghiệp được phục hồi. Một số ngành có đóng góp số thu lớn cho ngân sách tăng trưởng khá như: sản xuất thiết bị điện, điện tử, máy tính và may mặc,… 

Một số khoản thu tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021 như: thuế thu nhập cá nhân tăng 20,7%; thuế bảo vệ môi trường tăng 7,1% do tiêu thụ xăng dầu trong quý I tăng; lệ phí tăng 4,7%; thu tiền cho thuê đất tăng 26,9%; thu tiền sử dụng đất tăng 21%. Tuy nhiên, các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất-kinh doanh, mặc dù đạt khá so dự toán, nhưng vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021.

Một số khoản thu thấp so với dự toán

Có một số khoản thu thấp so với dự toán, gồm: thu cấp quyền khai thác khoáng sản (đạt 17,4% dự toán); thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác (đạt 22,5%) và thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước (đạt 22,8% dự toán) chủ yếu do chưa phát sinh thu tiền bán vốn ngân sách nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp.

Tổng chi Ngân sách Nhà nước Quý I năm 2022 và các khoản chi

Tổng chi Ngân sách Nhà nước ước đạt 351.300 tỷ đồng, đạt 19,7% dự toán, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó chi đầu tư phát triển 61.500 tỷ đồng; chi trả nợ lãi 29.800 tỷ đồng, giảm 6,2%; chi thường xuyên 259.800 tỷ đồng, tăng 4%. Các nhiệm vụ chi ngân sách được thực hiện theo dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách.

Ngân sách trung ương đã chi cho các địa phương 913 tỷ đồng kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh theo quy định; thực hiện xuất cấp 27,19 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả mưa lũ, cứu trợ, cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm.

Về chi đầu tư phát triển, tổng số kế hoạch vốn năm 2022 Thủ tướng Chính phủ đã giao là 518,1 nghìn tỷ đồng, các địa phương đã giao tăng khoảng 39,9 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch. Đến hết Quý I/2022, Ngân sách đã chi 61.500 tỷ đồng. Các Chương trình mục tiêu quốc gia và một số dự án mới đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục nên tiến độ giải ngân vốn còn chậm.

Cân đối thu chi Ngân sách Nhà nước được bảo đảm

Ngân sách Nhà nước huy động vốn bằng phát hành 42.300 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 15,58 năm, lãi suất bình quân 2,39%/năm. Cân đối thu chi Ngân sách Nhà nước cấp Trung ương và địa phương Quý I/2022 được đảm bảo

Theo Bộ Tài chính, để đẩy mạnh thu Ngân sách Nhà nước những tháng tiếp theo sẽ tiếp tục tổ chức điều hành ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán được duyệt và thực tế phát sinh.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây